Spårgasmätning

Spårgasmätning är en säker metod att mäta totalluftflöden på fläktar och samtidigt kontrollera eventuella läckage mellan frånluft o tilluft,så gammal luft ej förs in i byggnaden.Kontroll om luftläckage förekommer mellan lägenheter.

HEM