OVK

Varje fastighetsägare har skyldighet att genomföra besiktning enligt SFS 1991:1273,SFS 2006:1296BFS 2009:5 samt Boverkets allmänna råd.

Vid försenad eller utebliven godkänd OVK kan kommunens byggnadsnämnd utdöma vite till fastighetsägaren.

HEM