Välkommen till
Humlegårdsvägen Luft o miljö
Claes Bergström, cert.
besiktinigsman

Jag utför

Obligatorisk ventilationskontroll OVK 
cert.genom Swedcert med behörighet K behörighetsnummer 047.
Är även medlem i funktionskontrollanternas riksorganisation (Funkis)

Radonutredning:
cert.enligt strålskyddsmyndighetens krav

Spårgasmätning
kontrollerar totalluftflöden.Spårar luftläkage mellan lägenheter.
Kontrollerar luftläkage genom roterande värmeväxlare.

Luftinjustering

 

 

 

Referensuppdrag:

OVK bes.åt HSB Gävleborg

Driftsättning och injustering samt OVK bes.av Läkerol Arena

OVK bes.Hedemorabostäder

Radonutredningar för Stiftelsen Stockholmsstudentbostäder

HLM Luft o miljö

Humlegårdsvägen 4

810 40 Hedesunda

Tel. 070/2141546

claes.bergstrom@humlegårdsvagen.se